Likvidácia krovín

a ich následné pálenie. Obnova informačnej tabule, výstavba nového oplotenia proti pádu zo skál, úprava terénu a pod.

 

Členovia občianskeho združenia

odpracovali za uplynulé obdobie stovky brigádnických hodín. Už dnes okolie pamätníka vyzerá úplne inak ako pred rokom. Očistené od krovín, vybudované nové oplotenie, odstránené zvetrané čiastky betónu zo schodiska, obnovené zábradlia, znovu postavená informačná tabuľa po nájazde vandalov a podobne. Okrem občanov je treba oceniť i pomoc ktorá sa nám dostala zo strany Hasičského a záchranného zboru v Leviciach pri likvidácii nechcených porastov ako i mesta Levice pri spojazdnení prístupovej cesty k pamätníku. Pri príležitosti 70 výročia Slovenského národného povstania Občianske združenie pripravilo za účasti niekoľkých desiatok občanov pri pamätníku zapálenie Partizánskej vatry spolu s ohňostrojom.