Súčastnosť

Obrázky súčasného stavu pamätníka

 

Občianske združenie

Spoločnosť na obnovu a využívanie pamätníka bojov Červenej armády na vrchu Vápnik vzniklo v máji 2013. Cieľom občianskeho združenia je obnova pamätníka, ktorý je momentálne v dezolátnom stave tak, aby slúžil bezpečne svojmu pôvodnému účelu teda okrem iného ako turistická rozhľadňa, úprava okolia pamätníka a samozrejme následné využitie tejto kultúrnej pamiatky pre oboznamovanie občanov a najmä mládeže s udalosťami, spojenými s týmto miesto